Medical Trained

Wat doen we

We staan stil bij het onderwerp: ‘Vermijden van een ongeval. Verder gaan we het hebben over de volgende onderwerpen:

  • het menselijk lichaam
  • Reanimatie en eerste hulp bij ongevullen
  • Botbreuken en Kneuzingen
  • Tweede onderzoek en transporttechnieken
  • Vergiftigingen tot en met Hypothermie
  • Oogverwondingen tot en met verbandmiddelen

Wat heb je nodig

  • Minimumleeftijd 12 jaar

Let wel: een duikbrevet hebben is niet noodzakelijk.

Na het halen van het brevet

Ben je in staat om eerste hulp te verlenen. Krijg je een pasje, het brevet is om aan te tonen dat je het gehaald hebt en is 2 jaar geldig.

Deze kennis en ervaringen zijn altijd welkom, niet alleen om duikers te helpen in geval van nood.

Archief